Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Regulamin House of Talents #6

 

Na początek

 1. House of Talents jest programem przeznaczonym dla osób chcących poznać cykl wytwarzania oprogramowania w profesjonalnym wydaniu.
 2. Podstawowym celem House of Talents jest nauka programowania.
 3. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nauczyć uczestników jak najwięcej, a od uczestników oczekujemy otwartego umysłu i chęci przyswojenia wiedzy
 4. Dodatkowym celem House of Talents jest FUN 🙂

Co zrobić, żeby dołączyć do House of Talents- programu praktyk letnich?

 

 1. Do House of Talents #5 przyjmujemy pasjonatów programowania.
 2. Są dwie drogi, aby zostać uczestnikiem House of Talents:
  1. Pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego.
  2. Otrzymanie imiennego zaproszenia przekazywanego laureatom konkursów programistycznych, którym patronuje NCDC.
 3. Proces rekrutacja składa się z trzech następujących po sobie etapów. Wszystkie z nich
  są realizowane zdalnie.

  1. Kwestionariusz z danymi osobowymi.
  2. Test wiedzy.
  3. Zadanie programistyczne.
 4. O kolejnych krokach rekrutacji uczestnik jest informowany drogą mailową, na adres podany
  w kwestionariuszu rejestracyjnym.
 5. W przypadku dużej liczby kandydatur z podobnym wynikiem nie wykluczamy przeprowadzenia dodatkowego etapu, podczas którego zaprosimy kandydatów na spotkanie w firmie. O takim spotkaniu każdego kandydata poinformujemy z wyprzedzeniem mailowo.
 6. Czekamy na wasze zgłoszenia do HOT#5 – rejestracja trwa do 30.06.2020.
  Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wcześniejszego zrekrutowania wystarczającej ilości osób, które uzyskają maksymalny wynik w procesie rekrutacji.

Ile? Kiedy? Jak?

frekwencja i godziny

 

 1. Program trwa przez 6 tygodni od 6 lipca i jest prowadzony zdalnie
 2. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, chyba że w gronie zespołu projektowego wspólnie zdecydujemy inaczej.
 3. Ustalamy, że aby otrzymać dyplom ukończenia oraz potwierdzenie odbycia praktyk trzeba uczestniczyć w programie przez co najmniej 25 dni.
 4. W razie możliwości uzgadniamy nieobecności wcześniej z zespołem oraz opiekunem praktyk. Wszystkie nagłe przypadki nieobecności zgłaszamy do opiekuna praktyk telefonicznie lub mailowo.
 5. O wszelkich nietypowych problemach związanych z obecnością bądź jej brakiem – dyskutujemy
  i szukamy rozwiązania.
 6. Praktyki są nieodpłatne, co oznacza, że praktykanci nie dostają wynagrodzenia za czas poświęcony na naukę oraz nie musza płacić za możliwość uczestniczenia w programie.

Na koniec

 1. Wszystkie niespisane rzeczy zgłaszamy i o nich rozmawiamy. Nie ma wyzwań, na które nie potrafimy znaleźć rozwiązania.