Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Regulamin udziału w programie NCDC House of Talents

Na początek

NCDC House of Talents  jest programem przeznaczonym dla osób chcących poznać cykl wytwarzania oprogramowania w profesjonalnym wydaniu. Podstawowym celem NCDC House of Talents jest nauka programowania. Zobowiązujemy się nauczyć uczestników jak najwięcej, a od uczestników oczekujemy otwartego umysłu i chęci przyswojenia wiedzy.
Dodatkowym celem NCDC House of Talents jest FUN

Co zrobić, żeby dołączyć do NCDC House of Talents?

Są dwie drogi, aby zostać uczestnikiem NCDC House of Talents:

     pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego.

     otrzymanie imiennego zaproszenia przekazywanego laureatom konkursów programistycznych, którym patronuje NCDC.

Proces rekrutacja składa się z dwóch etapów. Oba są realizowane online:

test wiedzy

zadanie programistyczne w Javie

O kolejnych krokach rekrutacji uczestnik jest informowany drogą mailową, na adres podany
w kwestionariuszu rejestracyjnym.
W przypadku dużej liczby kandydatur z podobnym wynikiem nie wykluczamy przeprowadzenia dodatkowego etapu, podczas którego zaprosimy kandydatów na spotkanie w firmie lub online. O takim spotkaniu każdego kandydata poinformujemy z wyprzedzeniem mailowo.

Rekrutacja trwa od 28.04.2022 do 21.06.2022

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wcześniejszego zrekrutowania wystarczającej ilości osób, które uzyskają maksymalny wynik w procesie rekrutacji.

Ile? Kiedy? Jak?

W 2022 zaplanowaliśmy dwie edycje NCDC House of Talents.

Każda edycja to:

     zdalne przygotowania

     hackaton 24H(oT)

     realizacja projektu

     prezentacja efektów

Program jest prowadzony lokalnie w biurze NCDC w Szczecinie, ale można uczestniczyć w nim zdalnie.

Pracujemy lokalnie od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00, chyba że w gronie zespołu projektowego wspólnie zdecydujemy inaczej. Piątki są przeznaczone na pracę zdalną.

Ustalamy, że aby otrzymać dyplom ukończenia oraz potwierdzenie odbycia praktyk trzeba uczestniczyć w programie przez co najmniej 15 dni na etapie realizacji projektu.

W razie możliwości uzgadniamy nieobecności wcześniej z zespołem oraz opiekunem praktyk. Wszystkie nagłe przypadki nieobecności zgłaszamy do opiekuna praktyk telefonicznie lub mailowo.

O wszelkich nietypowych problemach związanych z obecnością bądź jej brakiem – dyskutujemy i szukamy rozwiązania.

Praktyki są nieodpłatne, co oznacza, że praktykanci nie dostają wynagrodzenia za czas poświęcony na naukę oraz nie muszą płacić za możliwość uczestniczenia w programie.

Na koniec

O wszystkich niestandardowych sprawach i indywidualnych sytuacjach rozmawiamy. Nie ma wyzwań, na które nie próbujemy znaleźć rozwiązania.

 

NCDC House of Talents

Bartosza Głowackiego 4
70-238 Szczecin, Poland
tel: [+48 669 500 316|tel:+48669500316]
mail: talents@ncdc.pl