Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Warsztaty i szkolenia

#knowledgesharing

Aby zdobyć umiejętności, potrzebujesz doświadczenia. Rozwijaj z nami swoje kompetencje.
Tutaj znajdziesz informację o szkoleniach i warsztatach jakie organizujemy w ramach misji #knowledgesharing House of Talents w NCDC.

JAK MOŻESZ ROZWIJAĆ SWOJE KOMPETENCJE?

OTO NASZE SPOSOBY

Nauka i szkolenia w miejscu pracy to ważny sposób rozwijania kompetencji.

Udział w nowych projektach / grupach roboczych w swoim miejscu pracy.

Udział w szkoleniach / seminariach / konferencjach w firmie i poza nią.

Czytaj i ucz się samodzielnie, korzystaj z możliwości e-learningu.

Poszukaj w sieci konkretnych propozycji szkoleń i warsztatów.

Pisz artykuły w magazynach, periodykach naukowych lub w Internecie, aby dać się poznać jako profesjonalista.

Ucz się poprzez sieci i grupy dyskusyjne wewnątrz i na zewnątrz uczelni /firmy / organizacji.

Dołącz do grup eksperckich i forów tematycznych.

Dziel się i komunikuj swoją wiedzę i doświadczenie w grupach zawodowych / stowarzyszeniach inżynieryjnych, prowadząc wykłady, coaching, szkolenia.